Du når oss på info@varmdoloppet.se

Kanske finns svaret på din fråga här. Kolla även igenom PM (när det publicerats), mycket info finns där.
Chip? När får jag det? Du får ditt chip på tävlingsplatsen innan du går till starten, var där i tid!!. Mer information om detta finner du PM.
Seedning till Vasaloppet? Tider för seedning till Vasaloppet beslutas av Vasaloppsledningen och anslås normalt Onsdagen efter loppet. Se vidare på Vasaloppets hemsida. Seedning »
Efteranmälan? Möjligt i mån av plats. Mer info om detta kommer då anslås.